Поиск

АвторизацияРегистрация | Забыли свой пароль?

Alagui - Тумэр зурхэнТолько тут можно скачать Alagui - Тумэр зурхэн в mp3 формате, найти текст к этой песни, смотреть видео клип в hd формате и прослушать песню онлайн.

Композиция: Тумэр зурхэн

Музыкант: Alagui

Длительность: 03:04

Просмотрено: 879

Прослушали: 2017-03-26
Скачать

Другие песни исполнителя Alagui


Текст песни:

Хайрлахай хурданаар ходоо худалаар
Манай хорондоо хын хун орондоо мин дуун
Дурамнай биин гуу еее...
Хайрлахай хурданаар ходоо худалаар
Манай хорондоо хын хун орондоо мин дуун
Дурамнай биин гуу еее...

Хуйтэн убэл ерэ хайшан гээд хэлэрээ
Хажуудаш бии бэшэ hэрюхэн удэшэ
Муноо манай дундаа ходоо хатуу хада
Гарааш шии хадамда адар боро урдам
Юндэ шинии альган, муноо хуйтэн байна
Юндээ шинии нюдэн ондотай харанаа
Юндээ намтай хэрэлдээш хуушан бэшэг бэшээш
Би гансара баймгаар игэд гээгдээш
Гэдэргэ хара, манай дуранhа уюн улооб
Шиш холо биш холо, манай дунда ундэр хада байхада зандаа шинии хажуда
Намай эдэлэш, намай эзэлэш ,
Намай баряш надаш, hуулдэн хаяш,
Яхабашии тегэд дуранай манан
Бии hалхин шэнгии шинии сонхын санаа

Хайрлахай хурданаар ходоо худалаар
Манай хорондоо хын хун орондоо мин дуун
Дурамнай биин гуу еее...
Хайрлахай хурданаар ходоо худалаар
Манай хорондоо хын хун орондоо мин дуун
Дурамнай биин гуу еее...

Намтай сугтаа байха амархан башэ
Хунгэхэн бэшэ байдал гэшэ
Энэ ушарhаа бии гансараа
Намтай мэгзэм хугжэм мунхээ hараа
Шамда хэдыы дахин дабтахаа хэрэгтээ?!
Биш муноо сулоотай сухалтай
Амитан мэтээ наhанай эзэртээ хаяш гэнтэ
Биш зэмэтэб шииш бурутай
Хэн хэнии ойлгохо ёhотой
Намда муноо дутэлхэ аймшагтэ аютай
Холоо бай оорынгоо хусэл шарай абарай
ТУМЭР ЗУРХЭНСОО БАГТАРАЙЙЙ...

Хайрлахай хурданаар ходоо худалаар
Манай хорондоо хын хун орондоо мин дуун
Дурамнай биин гуу еее...
Хайрлахай хурданаар ходоо худалаар
Манай хорондоо хын хун орондоо мин дуун
Дурамнай биин гуу еее...

Хайрлахай хурданаар ходоо худалаар
Манай хорондоо хын хун орондоо мин дуун
Дурамнай биин гуу еее...
Хайрлахай хурданаар ходоо худалаар
Манай хорондоо хын хун орондоо мин дуун
Дурамнай биин гуу еее...Клип Alagui feat Buyanto - Ulan-Uden duun


Похожее:

  • Alagui feat Buyanto - Ulan-Uden duun
    Alagui feat Buyanto - Ulan-Uden duun
  • Ринчин Дашицыренов (Produced By Alagui) — Пятое, ноль девятое
    Ринчин Дашицыренов (Produced By Alagui) — Пятое, ноль девятое
  • Ayuna Bazargurueva (soprano)  - Бү уйлыш, инагни
    Ayuna Bazargurueva (soprano) - Бү уйлыш, инагни